QUANTERACHANSEWEAVE Fundusze NorweskieZobacz film NCNOtwarte konkursy NCNPrzykłady finansowanych projektówKonkurs DIOSCURI

Aktualności


Instrukcje przygotowania i składania wniosków w konkursach MAESTRO 8, HARMONIA 8 i SONATA BIS 6

wtorek, 19 lipca 2016

Informujemy, że w sekcji Instrukcje przygotowania wniosków dostępne są instrukcje przygotowania i składania wniosków w konkursach ogłoszonych 15 czerwca 2016 r. MAESTRO 8, HARMONIA 8, SONATA BIS 6. »


Lipcowe posiedzenie Rady NCN

poniedziałek, 18 lipca 2016

W dniach 6-7 lipca 2016 r. członkowie Rady NCN spotkali się po raz kolejny. W pierwszym dniu obrad miało miejsce posiedzenie Komisji Odwoławczej Rady NCN oraz posiedzenia Komisji Rady K-1, K-2, K-3. Tego samego dnia, członkowie Komisji ds. przeprowadzania konkursu na Koordynatorów Dyscyplin NCN odbyli rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na stanowisko Koordynatora Dyscyplin Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce. W obradach plenarnych Rady Centrum dnia następnego, udział wzięli zaproszeni goście - prof. dr hab. Włodzimierz Bolecki Przewodniczący Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (NPRH) oraz dr Wiesław Studencki Koordynator w Krajowym Punkcie Kontaktowym Programów Badawczych UE. »


NCN wyda niemal 43 mln zł na zwiększenie mobilności młodych naukowców

czwartek, 30 czerwca 2016

Narodowe Centrum Nauki przeznaczy 42 732 795 zł na stypendia doktorskie oraz staże krajowe dla młodych naukowców w ramach rozstrzygniętych właśnie konkursów ETIUDA 4 i FUGA 5. Spośród 570 wniosków złożonych w obu konkursach do finansowania zakwalifikowano 199 projektów. »


ERA-CAPS – nowy konkurs międzynarodowy

poniedziałek, 27 czerwca 2016

Zapraszamy do składania wniosków w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu biologii molekularnej roślin. »


Zestawienia wnioskodawców NCN w konkursach rozstrzygniętych w latach 2013-2015 wraz z kategoriami KEJN

czwartek, 23 czerwca 2016

Przedstawiamy zestawienie wszystkich jednostek naukowych i badawczych biorących udział w konkursach Narodowego Centrum Nauki rozstrzygniętych w latach 2013-2015 wraz z kategoriami Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN). Ubiegłoroczne zestawienie zostało uzupełnione o dane dla konkursów rozstrzygniętych w 2015 r. Dodatkowo zagregowane uprzednio dane rozdzielono na dwa odrębne zestawienia dla lat 2013 i 2014. »


Ogłoszenie konkursu PIRE organizowanego wspólnie z NSF

środa, 22 czerwca 2016

Narodowe Centrum Nauki wraz z National Science Foundation (USA) zaprasza do udziału w konkursie Partnerships for International Research and Education (PIRE). »


Korekta harmonogramu konkursów NCN 2016-2017

wtorek, 21 czerwca 2016

Podczas czerwcowego posiedzenia Rada Narodowego Centrum Nauki podjęła decyzję o zmianie trybu oceny wniosków w konkursach SONATA i SONATA BIS. W wyniku dyskusji Rada uznała, że w tego typu konkursach, celem dopasowania do standardów ERC, należy uzupełnić drugi etap oceny wniosków o rozmowy kwalifikacyjne z kierownikami projektów. Biorąc pod uwagę złożone kwestie organizacyjne związane z nową procedurą oceny wniosków, zdecydowano się na wprowadzenie korekt w ogłoszonym ostatnio harmonogramie konkursów NCN na lata 2016-2017. »


Czerwcowe posiedzenie Rady NCN

wtorek, 21 czerwca 2016

W dniach 8-9 czerwca członkowie Rady NCN spotkali się po raz kolejny. W pierwszym dniu odbyły się posiedzenia komisji Rady K-1, K-2, K-3, posiedzenie Komisji Odwoławczej oraz posiedzenia zespołów tematycznych Rady NCN. Drugi dzień rozpoczął się posiedzeniem Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej oraz wspólnym posiedzeniem plenarnym Rady NCN. »


Ogłoszenie konkursów MAESTRO 8, HARMONIA 8 i SONATA BIS 6

środa, 15 czerwca 2016

Działając na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2015 r. poz. 839, z późn. zm.), Koordynatorzy Dyscyplin ogłaszają konkursy MAESTRO 8, HARMONIA 8 i SONATA BIS 6. »


Nabór kandydatów na członków Rady NCN

środa, 8 czerwca 2016

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin ogłosił nabór kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Nauki. »


Strony