QUANTERACHANSEWEAVE Fundusze NorweskieZobacz film NCNOtwarte konkursy NCNPrzykłady finansowanych projektówKonkurs DIOSCURI

Aktualności


Instrukcje składania wniosków w konkursach SYMFONIA 4, ETIUDA 4, FUGA 5 i TANGO 2 dostępne

piątek, 5 lutego 2016

Informujemy, że w sekcji Instrukcje przygotowania wniosków dostępne są szczegółowe instrukcje sporządzania i składania wniosków w konkursach ogłoszonych 15 grudnia 2015 r.: »


5 lat Narodowego Centrum Nauki

wtorek, 2 lutego 2016

4 marca 2016 r. w Krakowie odbędzie się jubileusz 5-lecia inauguracji działalności NCN. Centrum powstało w ramach reformy systemu finansowania nauki z 2010 r., aby wspierać realizację badań podstawowych w polskich jednostkach naukowych. W ciągu pięciu lat działalności NCN przyznało ponad 10 tysięcy grantów na łączną kwotę ponad 4 miliardów złotych. »


Zaproszenie na warsztaty dla pracowników administracyjnych – marzec 2016

poniedziałek, 1 lutego 2016

Narodowe Centrum Nauki zaprasza na kolejną edycję warsztatów szkoleniowych dla pracowników jednostek naukowych zaangażowanych w obsługę administracyjną projektów badawczych, staży i stypendiów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. »


Ponad 195 mln zł dla naukowców na badania podstawowe

piątek, 29 stycznia 2016

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów MAESTRO 7, HARMONIA 7 i SONATA BIS 5. Na liście laureatów znalazło się 157 naukowców z całej Polski. Listy rankingowe »


Formularz wniosku dla konkursu SYMFONIA 4 dostępny

poniedziałek, 25 stycznia 2016

Informujemy, że w systemie OSF został udostępniony elektroniczny formularz wniosku dla konkursu SYMFONIA 4. Przypominamy, że nabór wniosków w konkursie SYMFONIA 4 oraz w konkursach FUGA 5, ETIUDA 4, TANGO 2 trwa do 15 marca 2016 r. »


Konkurs JPI-EC-AMR: badanie zjawiska oporności na antybiotyki

czwartek, 21 stycznia 2016

Narodowe Centrum Nauki wraz z siecią JPI-EC-AMR zaprasza do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące oporności na antybiotyki. Wnioski składane do konkursu powinny mieścić się w poniższej tematyce: »


Zmiana w zakresie składania odwołań od decyzji dyrektora NCN

czwartek, 21 stycznia 2016

Zwracamy uwagę, że w związku z ustawą z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 249), zmienione zostały zasady składania odwołań od decyzji dyrektora NCN, określone w art. 33 ust. 2 ustawy o Narodowym Centrum Nauki. »


Zmiana wysokości całkowitej wartości projektów podlegających obowiązkowemu audytowi zewnętrznemu

czwartek, 21 stycznia 2016

Wartość projektów finansowanych przez Centrum, dla których konieczne jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego, zgodnie z art. 34 ust. 5 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 617, z późn. zm.), została określona przez Radę Narodowego Centrum Nauki w drodze uchwały nr 101/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. Rada Centrum ustaliła wysokość całkowitej wartości poszczególnych projektów badawczych na poziomie 3 000 000 zł. Po przekroczeniu tej kwoty projekty podlegają obowiązkowi przeprowadzenia zewnętrznego audytu ich wykonania. »


Harmonogram konkursów NCN 2016

środa, 20 stycznia 2016

Informujemy, że Rada NCN przyjęła harmonogram konkursów Narodowego Centrum Nauki na 2016 r. Tradycyjnie zaplanowano otwarcie nowych konkursów co kwartał: w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu. »


Styczniowe posiedzenie Rady NCN

środa, 20 stycznia 2016

W dniach 12-14 stycznia 2016 r. odbyło się spotkanie Rady NCN, które miało charakter posiedzenia wyjazdowego i zostało zorganizowane poza siedzibą NCN, w Jaroszowicach k/Wadowic. Wyjazdowe posiedzenie Rady odbywa się co 2 lata i ma na celu omówienie w szerszym gronie kluczowych i strategicznych zagadnień związanych z działalnością Narodowego Centrum Nauki. »


Strony