pt., 16/12/2011 - 15:05

Rada Narodowego Centrum Nauki zaakceptowała zmiany w harmonogramie przeprowadzania konkursów przez Narodowe Centrum Nauki w latach 2011-2012. Szczegółowy terminarz dostępny jest w sekcji harmonogram konkursów. Plik z harmonogramem można również pobrać w postaci PDF.

Informacja o terminie ogłoszenia konkursu na finansowanie stypendiów doktorskich zostanie opublikowana na stronie internetowej NCN w pierwszym kwartale 2012 r.