pt., 13/01/2012 - 14:15

Informujemy, że elektroniczny formularz wniosku o finansowanie krajowego stażu po uzyskaniu stopnia naukowego doktora zostanie udostępniony w systemie OSF w najkrótszym możliwym terminie, najpóźniej 20 lutego 2012 r.

Jednocześnie przypominamy, że zakres danych wymaganych we wniosku o finansowanie krajowych staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora realizowanych w jednostce naukowej, o której mowa w art. 2 pkt 9 lit. a – d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 z późn. zm.) został określony w załączniku nr 2 do ogłoszenia o konkursie.