pt., 20/01/2012 - 15:06

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi interpretacji zapisów uchwały Rady NCN nr 58/2011 z dnia 8 grudnia 2011 r. oraz ogłoszenia w sprawie konkursu na finansowanie krajowych staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, w kwestiach dotyczących adresatów konkursu, w imieniu Rady Narodowego Centrum Nauki uprzejmie informuję, że w punkcie 1.2. omyłkowo użyto sformułowania: „5 lat przed rokiem ogłoszenia konkursu (…)”.

Jak wynika z art. 28 ust. 1, w związku z art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki, o staż podoktorski mogą ubiegać się osoby, które nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o finansowanie stażu podoktorskiego uzyskały stopień naukowy doktora. Do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego i wychowawczego udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy.

prof. dr hab. Michał Karoński
Przewodniczący Rady
Narodowego Centrum Nauki