wt., 13/03/2012 - 11:22

Informujemy, że ze względu na odbywające się 15 marca posiedzenia Zespołów Ekspertów oceniających wnioski złożone w konkursach ogłoszonych 15 września 2011 r., termin składania wniosków o finansowanie projektów badawczych za pośrednictwem systemu OSF we wszystkich otwartych konkursach NCN (HARMONIA, MAESTRO, STAŻE PODOKTORSKIE NCN) zostaje przedłużony do poniedziałku, 19 marca 2012 r., do godz. 23:59:59.

Decyzja o przedłużeniu terminu składania wniosków wynika z konieczności zminimalizowania ryzyka ewentualnego przeciążenia serwerów Ośrodka Przetwarzania Informacji, na których znajduje się system OSF, wykorzystywany w pracy Zespołów Ekspertów.

Wydruk wniosku z systemu OSF należy wysłać również do dnia 19 marca 2012 r. (decyduje data stempla pocztowego w przypadku przesyłek wysłanych Pocztą Polską lub data doręczenia w przypadku pozostałych przesyłek) na adres Narodowego Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, z zaznaczeniem rodzaju konkursu na kopercie. Wnioski można dostarczać do siedziby NCN również osobiście, w godzinach pracy biura (8:00-16:00).