Nagroda specjalna w konkursie Lider Małopolski 2011 dla NCN


wtorek, 27 marca 2012

Narodowe Centrum Nauki otrzymało nagrodę specjalną w konkursie Lider Małopolski 2011, organizowanym przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski (SGiPM). NCN uhonorowano za kreatywną i innowacyjną promocję naukowych prac badawczych.

Kapituła konkursowa doceniła zwłaszcza wsparcie, jakiego Centrum udziela młodym naukowcom, finansując projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową oraz staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora. Doceniono również potencjał realizowanego przez NCN konkursu na finansowanie projektów badawczych dla doświadczonych naukowców, które zaowocować mogą badaniami o pionierskim charakterze lub przynieść ważne i przełomowe odkrycia. W uroczystości rozdania nagród, udział wzięła Justyna Woźniakowska, zastępca dyrektora NCN, która odebrała nagrodę specjalną dla NCN oraz przedstawiła zebranym zakres działalności Centrum.

Konkurs Lider Małopolski, organizowany już po raz dwunasty, ma na celu promocję najlepszych przedsięwzięć o wymiarze społecznym, ważnych dla sfery duchowej, edukacji, tożsamości oraz jakości życia mieszkańców, jak również rozwijających się przedsiębiorstw z Małopolski, inwestujących w nowe technologie i tworzących nowe miejsca pracy.

W gronie dziesięciu najlepszych przedsięwzięć z Małopolski roku 2011 znalazły się:

  • Województwo Małopolskie, Miasto Kraków i krakowskie Muzeum Armii Krajowej za rewitalizację zabytkowego gmachu Muzeum AK w dawnej twierdzy Kraków,
  • Miasto Kraków za utworzenie Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK,
  • Miasto Tarnów za rewitalizację Placu Rybnego i żydowskiej Bimy,
  • Miasto Przemyśl za rewitalizację Parku Miejskiego w Przemyślu, będącego częścią projektu,
  • Miasto Bielsko-Biała za obwodnicę północno-wschodnią Bielska-Białej,
  • Miasto Brzesko za Regionalne Centrum Kulturalno-Biblioteczne im. bł. Jana Pawła II,
  • Miasto Kraków za budowę trzypoziomowego Ronda Ofiar Katynia,
  • Miejski Klub Sportowy Sandecja Nowy Sącz za stuletnią działalność na rzecz krzewienia kultury fizycznej i sportu na Ziemi Sądeckiej,
  • Tele-Fonika SA za stale udoskonalanie produkcji i dynamiczny rozwój,
  • przedsiębiorstwo Fluid za innowacyjną technologię produkcji paliwa ekologicznego z biomasy "Biowęgiel-Fluid".

Nagrodę specjalną, obok NCN otrzymało również Międzynarodowe Centrum Kultury za dwudziestoletnie dzieło pielęgnowania i promowania polskiego, europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego, ukazywanie uniwersalnego wymiaru kultury, sztuki i edukacji.

Uroczystość rozdania nagród odbyła się 21 marca 2012 r. w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie. Spotkanie prowadził Kazimierz Barczyk, inicjator konkursu i jednocześnie przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski. W prezydium zasiedli także Agata Błachuciak, sekretarz Województwa Małopolskiego, dr Ryszard Ścigała, prezydent Tarnowa, oraz prof. Jacek Purchla, dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury.

Przemówienie Justyny Woźniakowskiej, zastępcy dyrektora Narodowego Centrum Nauki

Ilustracja do przemówienia