Fala wniosków, ale lekko regulowana


czwartek, 19 kwietnia 2012

Zapraszamy do lektury artykułu pt. „Fala wniosków, ale lekko regulowana” autorstwa profesora Andrzeja Jajszczyka, dyrektora NCN. Artykuł podsumowuje zmiany w regulaminie konkursów Narodowego Centrum Nauki, wprowadzone wraz z ogłoszeniem 15 marca 2012 r. konkursów OPUS, PRELUDIUM, SONATA i SONATA BIS.

Artykuł został opublikowany na łamach najnowszej PAUzy Akademickiej.