Formularze wniosków dla konkursów ogłoszonych 15 marca 2012 r. dostępne w systemie OSF


wtorek, 24 kwietnia 2012

Informujemy, że w systemie OSF zostały udostępnione formularze wniosków dla konkursów OPUS 3, PRELUDIUM 3, SONATA 3 oraz SONATA BIS 1 ogłoszonych 15 marca 2012 roku. Przypominamy, że począwszy od tej edycji konkursów NCN, w postępowaniu kwalifikacyjnym na pierwszym etapie oceny merytorycznej załącznik „pełny opis projektu” nie będzie oceniany.

Zwracamy więc uwagę na fakt, że załącznik „skrócony opis projektu” powinien  zawierać wszystkie istotne informacje o projekcie, w tym przedstawienie celu naukowego, sformułowanych hipotez badawczych, znaczenia projektu, przewidywanego efektu podjętego problemu wraz ze wskazaniem podstawowej literatury.

Jednocześnie przypominamy, że do każdego wniosku powinien być dołączony skrócony i pełny opis projektu w formie elektronicznej.