śr., 12/12/2012 - 10:20

Informujemy, że w dniu 15 grudnia 2012 r. (sobota) biuro Narodowego Centrum Nauki będzie otwarte, w związku z planowanym na dzień 24 grudnia zamknięciem.

Wersje elektroniczne wniosków należy przesłać do NCN za pośrednictwem systemu OSF do godziny 23:59:59 w dniu 15 grudnia 2012 r.

Wersje drukowane wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursach OPUS 4, PRELUDIUM 4, SONATA 4 i SONATA BIS 2 można dostarczyć do Narodowego Centrum Nauki najpóźniej do godziny 15:30 w sobotę, 15 grudnia 2012 r. lub nadać tego samego dnia w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniosek wysłany za pośrednictwem innych operatorów (np. firm kurierskich) powinien wpłynąć do NCN najpóźniej w dniu 15 grudnia.

Narodowe Centrum Nauki nie odpowiada za trudności ze złożeniem wniosku mogące wystąpić w przypadku przeciążenia systemu OSF w ostatnich dniach składania wniosków.