śr., 12/12/2012 - 00:19

Prof. Jacek Błażewicz, przedstawiciel Rady Narodowego Centrum Nauki, został członkiem nadzwyczajnym (IEEE Fellow) Instytutu Inżynierów Elektryków i Elektroników (Institute of Electrical and Electronics Engineers – IEEE). Profesor Błażewicz otrzymał prestiżowy tytuł IEEE Fellow za dokonania w zakresie kombinatorycznych modeli szeregowania zadań. W uzasadnieniu przyznania tego tytułu podkreślono przede wszystkim innowacyjność w podejściu profesora Błażewicza do rozwiązywania problemów szeregowania zadań, a także licznie opublikowane sformułowania dotąd nierozważanych problemów, które stanowią obecnie ważny nurt rozwoju badań związanych z szeregowaniem zadań.

IEEE to największe międzynarodowe stowarzyszenie techniczne na świecie, które skupia specjalistów z dziedzin: elektroniki, elektrotechniki i technik komputerowych. Jednym z podstawowych zadań IEEE jest ustalanie standardów konstrukcji, pomiarów i formatów dla urządzeń elektronicznych, w tym w systemach komputerowych. Do tej pory status członka nadzwyczajnego IEEE otrzymało jedynie 15 wybitnych polskich uczonych, w tym również dyrektor Narodowego Centrum Nauki, prof. Andrzej Jajszczyk (w 1999 roku).

Więcej informacji o IEEE Fellow