Jak zostać recenzentem w programie COST


wtorek, 22 stycznia 2013

Program COST (European Cooperation in Science and Technology) zaprasza naukowców do wzięcia udziału w ewaluacji wniosków o finansowanie sieci badawczych obejmujących wszystkie obszary nauki. Nabór wniosków w programie odbywa się dwa razy w roku.

Aby zostać recenzentem w programie COST, należy się zalogować na stronie internetowej www.cost.eu/experts oraz dołączyć swoje CV zawierające listę publikacji naukowych.  Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej COST Experts.