Instrukcje przygotowania i składania wniosków w konkursach OPUS 6, PRELUDIUM 6, SONATA 6


piątek, 25 października 2013

Informujemy, że w sekcji Najczęściej zadawane pytania opublikowano szczegółowe instrukcje przygotowania i składania wniosków w konkursach, ogłoszonych 16 września 2013 r.:

  • OPUS 6 na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
  • PRELUDIUM 6 na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,
  • SONATA 6 na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.