Polski projekt nagrodzony w międzynarodowym konkursie na temat dziedzictwa kulturowego


środa, 4 grudnia 2013

Z radością informujemy, że międzynarodowy projekt badawczy pt. Wartości i wartościowanie jako kluczowe czynniki w ochronie, konserwacji i współczesnym wykorzystaniu dziedzictwa – wspólne badania europejskiego dziedzictwa kulturowego. Nowoczesna analiza naukowa realizowany pod kierownictwem dra hab. inż. Bogusława Szmygina z Politechniki Lubelskiej otrzymał finansowanie w konkursie ogłoszonym przez NCN wraz z konsorcjum JPI Cultural Heritage.

Kwota przyznanych środków finansowych wynosi 623 291,00 zł.   

Więcej informacji na temat konkursu znajduje się na stronie internetowej JPI Cultural Heritage.