Uzasadnienia ocen wniosków dostępne w systemie OSF


czwartek, 3 kwietnia 2014

W systemie OSF zostały udostępnione uzasadnienia ocen wniosków, które nie zostały zakwalifikowane przez Zespoły Ekspertów NCN do drugiego etapu oceny merytorycznej w konkursach OPUS 6, PRELUDIUM 6 i SONATA 6.

Uzasadnienia są dostępne po zalogowaniu się na indywidualne konta w systemie OSF, w zakładce Uzasadnienie oceny.