Nowy moduł zestawień statystycznych


środa, 1 października 2014

W zakładce Statystki konkursów dostępny jest nowy moduł, umożliwiający samodzielne generowanie zestawień statystycznych dla konkursów NCN rozstrzygniętych w latach 2011-2013. Dzięki dynamicznym statystykom możliwe jest uzyskanie podstawowych informacji o rozstrzygniętych konkursach, takich jak liczba wniosków zakwalifikowanych do finansowania lub wysokość przyznanego finansowania, które prezentowane są w postaci tabel oraz wykresów.

Dane będące podstawą zestawień są uzupełniane po ogłoszeniu wyników kolejnych konkursów NCN oraz aktualizowane, z uwzględnieniem późniejszych odwołań i podpisanych aneksów do umów z grantobiorcami.

Wygenerowane tabele oraz wykresy  można pobrać w postaci obrazu w formacie .png lub w postaci pliku .csv.

Przejdź do sekcji: Statystyki konkursów