CHIST-ERA: Nowy konkurs z zakresu technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych


środa, 15 października 2014

Narodowe Centrum Nauki wraz z konsorcjum CHIST-ERA zaprasza do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze. Tematyka konkursu obejmuje następujące zagadnienia: 1) Resilient Trustworthy Cyber-Physical Systems (RTCPS) oraz 2) Human Language Understanding: Grounding Language Learning (HLU).

Termin składania wniosków upływa 13 stycznia 2015 r. o godz. 17:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Polscy wnioskodawcy zobowiązani są również do wysłania wyłącznie drogą elektroniczną wniosku wstępnego wraz z załącznikami do dnia 20 stycznia 2015 r. za pośrednictwem systemu OSF www.osf.opi.org (Wniosek UNISONO).

Finansowanie

Na polskie projekty badawcze Rada NCN przeznaczyła 500 tys. EUR.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją konkursową:

  1. CHIST-ERA Call 2014 Anouncement
  2. CHIST-ERA Call 2014 Eligibility Requirements
  3. CHIST-ERA Call 2014 Proposal Form
  4. CHIST-ERA Call 2014 Financial Template
  5. CHIST-ERA Call 2014 Leaflet

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej: http://www.chistera.eu/call-2014-announcement.

Wszystkich, którzy chcieliby wziąć udział konkursie, zapraszamy również do skorzystania z aplikacji Partner Search Tool (http://www.chistera.eu/node/add/call-2014-eoi) pozwalającej na znalezienie partnerów do realizacji projektów badawczych.

Kontakt:

dr Jakub Gadek, jakub.gadek@ncn.gov.pl, tel. 12 341 9152

Sylwia Kostka, sylwia.kostka@ncn.gov.pl, tel. 12 341 9018