Nowy konkurs – HERA Uses of the Past – szansa na znalezienie partnera do realizacji projektu


czwartek, 16 października 2014

W styczniu 2015 r. NCN wraz z siecią HERA ogłosi nowy konkurs na międzynarodowe projekty badawcze w dziedzinie nauk humanistycznych pt. Uses of the Past. Prezentacja tematu nowego konkursu odbędzie się 29 stycznia w Tallinie. Podczas tego spotkania naukowcy zainteresowani uczestnictwem w konkursie będą mieli okazję do nawiązania kontaktów z potencjalnymi zagranicznymi partnerami, określenia możliwych obszarów współpracy oraz zaplanowania działań zmierzających do opracowania wspólnych projektów. 

Aby wziąć  udział w spotkaniu, należy się zarejestrować na stronie http://www.b2match.eu/hera-up-mme/registration oraz przedstawić zarys projektu (maks. 800 wyrazów), który mieści się w tematyce konkursu Uses of the Past. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 5 listopada 2014 r. o godz. 14.00 czasu środkowoeuropejskiego. Zostaną one ocenione przez członków HERA Network Board, a autorzy wyłonionych zgłoszeń otrzymają zwrot kosztów podróży oraz zakwaterowania w Tallinie (maks. 350 euro).

Wszystkich, którzy nie będą mieli możliwości udziału w spotkaniu, zachęcamy do samodzielnego poszukiwania partnerów i zapraszamy do składania wniosków w konkursie Uses of the Past. Zaznaczamy, że sam fakt uczestnictwa w spotkaniu nie jest brany pod uwagę przy ocenie projektów zgłaszanych do konkursu.

Szczegółowe informacje o spotkaniu: http://www.b2match.eu/hera-up-mme.

Informacje o pomocy publicznej

Kontakt

dr hab. Wojciech Sowa tel. 12 341 9171

Malwina Jabczuga-Gębalska tel. 12 341 9017