Instrukcje składania wniosków w konkursach OPUS 10, PRELUDIUM 10 i SONATA 10 dostępne


piątek, 13 listopada 2015

Informujemy, że w sekcji Instrukcje przygotowania wniosków dostępne są szczegółowe instrukcje sporządzania i składania wniosków w konkursach ogłoszonych 15 września 2015 r.:

  • OPUS 10 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
  • PRELUDIUM 10 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora
  • SONATA 10 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.

Przypominamy, że na naszej stronie dostępne są również instrukcje dla konkursu POLONEZ 1: Guidelines for applicants.