Wojciech Sowa przewodniczącym Rady Naukowej sieci HERA


środa, 2 grudnia 2015

Z radością informujemy, że dr hab. Wojciech Sowa, koordynator dyscyplin NCN, został wybrany nowym przewodniczącym Rady Naukowej sieci HERA (Humanities in the European Research Area), wspierającej badania naukowe w dziedzinie nauk humanistycznych. Do obowiązków przewodniczącego Rady należy m.in. koordynacja działań strategicznych sieci HERA, reprezentowanie stanowiska sieci w kwestiach istotnych dla współczesnej humanistyki oraz prowadzenie dialogu ze środowiskiem naukowym.

HERA to sieć europejskich instytucji partnerskich wspierających badania naukowe z dziedziny humanistyki. Konsorcjum realizuje program, którego misją jest inicjowanie współpracy naukowców z różnych europejskich ośrodków badawczych oraz zwrócenie uwagi na społeczne, kulturowe oraz polityczne wyzwania współczesnej Europy. NCN jest członkiem tego konsorcjum od 2011 roku.