Ograniczony kontakt z pracownikami biura


piątek, 22 lipca 2016

W dniach 26-29 lipca ze względu na trudności komunikacyjne, związane z odbywającymi się w Krakowie Światowymi Dniami Młodzieży, biuro NCN będzie funkcjonowało w ograniczonym zakresie. W związku z tym kontakt z koordynatorami dyscyplin oraz opiekunami projektów nie będzie możliwy. Udzielanie informacji dla zainteresowanych odbywać się będzie za pośrednictwem punktu informacyjnego pod numerem telefonu: 12 341 90 00 oraz adresem e-mail: informacja@ncn.gov.pl.