Rejestracja na warsztaty z przygotowywania wniosków o finansowanie projektów badawczych


czwartek, 23 marca 2017

W ramach tegorocznych Dni NCN w Kielcach odbędą się warsztaty z przygotowywania wniosków o finansowanie projektów badawczych.

Oferta skierowana jest do osób prowadzących badania naukowe, które:

  • nie kierują i nie kierowały projektami badawczymi finansowanymi przez MNiSW (w tym KBN) lub NCN,
  • w ciągu ostatnich 5 lat (w naukach ścisłych i technicznych oraz naukach o życiu) lub 10 lat (w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce) opublikowały co najmniej dwie prace o zasięgu międzynarodowym.

Spotkanie będzie miało formę dwudniowych warsztatów.

Termin: 10-11 maja 2017 r., dzień I w godz. 10:00-16:00, dzień II w godz. 08:30-12:45.

Więcej informacji/rejestracja