Harmonogram transmisji z konferencji programowej NKN w Lublinie


wtorek, 28 marca 2017

W dniach 29-30 marca w Lublinie odbędzie się konferencja programowa Narodowego Kongresu Nauki, zatytułowana „Doskonałość edukacji akademickiej – jak przeorientować uczelnie na jakość kształcenia?”. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim zapraszają do oglądania transmisji online z wydarzenia na stronie www.nkn.gov.pl

Program transmisji można znaleźć poniżej.

29 marca 2017

10.00-10.15

Oficjalne otwarcie konferencji - ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

10.15-11.00

Wystąpienie programowe - Jarosław Gowin, Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

11.00-11.30

Wystąpienie tematyczne -prof. dr hab. Krzysztof Diks, Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Edukacja na poziomie wyższym w Polsce – dylematy i wyzwania

12.00-13.15

PANEL I Ocena i doskonalenie jakości kształcenia w różnych kulturach akademickich

14.15-15.30

PANEL II Zewnętrzna ocena jakości kształcenia i jej rola w budowaniu kultury jakości w polskim szkolnictwie wyższym

15.30-16.45

PANEL III Mechanizmy oceny i doskonalenia jakości kształcenia w polskich uczelniach

 

30 marca 2017

9.00-9.30

Wystąpienie otwierające - prof. dr hab. Aleksander Bobko – sekretarz stanu w MNiSW

Problem jakości kształcenia na tle nowych zjawisk w kulturze

9.30-10.00

Wystąpienie tematyczne - prof. dr hab. Zbigniew Marciniak – Wiceprzewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet Warszawski

Jakość kształcenia - szanse i wyzwania

10.00-11.15

PANEL IV - Jakość kształcenia z perspektywy studentów i absolwentów

11.45-13.00

PANEL V - Dostosowywanie oferty kształcenia do potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego