Rejestracja na konferencję programową Narodowego Kongresu Nauki w Gdańsku


czwartek, 6 kwietnia 2017

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Politechniką Gdańską zapraszają do udziału w konferencji „Zróżnicowanie modeli uczelni i instytucji badawczych - kierunek i instrumenty zmian”, która odbędzie się w dniach w dniach 26-27 kwietnia w Gdańsku. Narodowe Centrum Nauki jest partnerem wydarzenia.

Budynek Politechniki Gdańskiej.

To siódma z dziewięciu konferencji programowych poprzedzających Narodowy Kongres Nauki we wrześniu 2017 roku, na którym zostanie przedstawiona i poddana debacie koncepcja nowych ram ustawowych dla szkolnictwa wyższego w Polsce.

Podczas konferencji w Gdańsku prowadzona będzie dyskusja nad rozwojem systemu uczelni wyższych w Polsce oraz nad kryteriami i metodami ich różnicowania. Poruszona zostanie istotna kwestia, jaką jest zdefiniowanie misji uniwersytetów badawczych, badawczo-dydaktycznych i uczelni dydaktycznych. Odbędzie się debata na temat roli Polskiej Akademii Nauk i instytutów badawczych, jak również kierunku rozwoju i mechanizmów finansowania wyższych uczelni zawodowych w systemie nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce.

Szczegółowe informacje, w tym program konferencji oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronach Narodowego Kongresu Nauki oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.