Dni NCN w Kielcach już za tydzień


piątek, 5 maja 2017

W dniach 10 i 11 maja odbędzie się piąta edycja Dni Narodowego Centrum Nauki. Na uczestników czekają warsztaty oraz sympozjum „Znaczenie systemu grantowego dla poprawy jakości badań w Polsce” z udziałem wicepremiera Jarosława Gowina. Współorganizatorem wydarzenia jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Dni NCN to cykliczna impreza organizowana przez Narodowe Centrum Nauki, rządową agencję wykonawczą, finansującą projekty z zakresu badań podstawowych. Co roku Centrum podejmuje współpracę z inną polską uczelnią, by umożliwić pracownikom naukowym i administracyjnym z całego kraju udział w dwóch dniach warsztatów i spotkań, poświęconych aktualnej ofercie grantowej. W tym roku Dni NCN gościć będą w Kielcach, na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego.

- Dni Narodowego Centrum Nauki to dla nas ważne wydarzenie i zdecydowanie coś więcej, niż tylko kolejne szkolenie – tłumaczy prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN. – Dwa dni spędzone na wspólnej pracy i rozmowach z przedstawicielami kolejnych regionów akademickiej Polski pozwalają nam wszystkim, zarówno pracownikom, jak i Radzie NCN, lepiej poznać lokalny punkt widzenia, objaśnić ostatnie posunięcia Centrum, skonsultować kierunek zmian i wypracować wspólne rozwiązania.

Podczas piątej edycji formuła wydarzenia zostanie wzbogacona o nowy element, mający stanowić dodatkową platformę dyskusji o przyszłości polskiej nauki. Wspólnie z gospodarzami Dni NCN 2017 – władzami Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Centrum podjęło decyzję o organizacji sympozjum na temat znaczenia systemu grantowego w Polsce we wzmacnianiu doskonałości naukowej. Spotkanie, otwarte dla wszystkich zainteresowanych, odbędzie się 11 maja na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym i potrwa od godziny 10.00 do 16.00.

Gościem sympozjum będzie wicepremier Jarosław Gowin, który wypowie się na temat doskonałości naukowej w strategii rozwoju Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Oprócz szefa resortu nauki głos zabiorą również przedstawiciele NCN oraz innych instytucji naukowych. Prof. Janusz Janeczek, przewodniczący Rady NCN, podsumuje wpływ działalności Narodowego Centrum Nauki na jakość badań naukowych w Polsce. Prof. Stanisław Kistryn, prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, i prof. Tadeusz Kuczyński, rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego, poruszą temat roli systemu grantowego odpowiednio w tworzeniu wiodących ośrodków naukowych w Polsce oraz w realizacji polityki zrównoważonego rozwoju w obszarze nauki. Po wystąpieniach prelegentów zaplanowano dyskusję, w której będą mogli wziąć udział wszyscy uczestnicy sympozjum.

Druga część sympozjum została poświęcona prezentacji projektów finansowanych w ramach grantów Narodowego Centrum Nauki. Dr Magdalena Kulma (Instytut Biochemii i Biofizyki PAN) wygłosi prezentację „Rozszyfrowywanie lizeniny, czyli co kryją w sobie toksyny”, dr hab. Jakub Szlachetko (Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego) opowie o odnawialnej energii i absorpcji światła w nanomateriałach, a dr Magdalena Woźniak (Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN) przedstawi zagadnienie badania tkanin średniowiecznej Nubii.

Dni Narodowego Centrum Nauki to jednak przede wszystkim bogata oferta szkoleniowa. Pracownicy administracyjni z uczelni z całego kraju wezmą udział w dwudniowych warsztatach poświęconych obsłudze projektów finansowanych przez NCN. Uczestnicy dowiedzą się, jak prawidłowo przygotować wniosek od strony formalnej, w jaki sposób przebiega proces kontroli, a także poznają zagadnienia związane z obsługą projektu przyjętego do realizacji, aż do etapu rozliczenia i zamknięcia prac.

Osobne warsztaty, również trwające dwa dni, są przeznaczone dla potencjalnych wnioskodawców. Mogą w nich wziąć udział naukowcy, którzy nie kierują i dotąd nie kierowali projektem badawczym finansowanym przez MNiSW, KBN lub NCN. Tematyka warsztatów obejmie zasady pisania wniosków o finansowanie projektów badawczych, kwestię rzetelności badań naukowych, przygotowanie merytorycznej części wniosku i kosztorysów, ocenę wniosków w systemie peer review oraz analizę dokumentów konkursowych i wymagań formalnych. Uczestnicy wypróbują nabytą wiedzę podczas samodzielnej pracy nad elementami wniosku o finansowanie.

Można już zapoznać się ze szczegółowym programem wydarzenia. Udział w warsztatach dla wnioskodawców i pracowników administracyjnych wymaga wcześniejszej rejestracji. Na sympozjum – wstęp wolny.