Korekta omyłki w ogłoszeniu konkursu DAINA 1


wtorek, 19 września 2017

Informujemy, że w ogłoszeniu dotyczącym warunków konkursu DAINA wystąpił błąd. W dokumentacji omyłkowo podano średni kurs Euro obowiązujący w dniu ogłoszenia konkursu, tj. 15 września 2017 r., a nie w dniu uchwalenia przez Radę Narodowego Centrum Nauki warunków konkursu, tj. 14 września 2017 r.

Średni kurs EURO ogłoszony przez NBP w dniu przyjęcia przez Radę NCN uchwały nr 82/2017 w sprawie warunków oraz regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie DAINA na polsko-litewskie projekty badawcze wynosi 4,2837 zł i ten przelicznik powinien być używany podczas przygotowywania wniosku w tym konkursie.

Za pomyłkę przepraszamy.