wt., 31/07/2018 - 00:00

Czterech młodych polskich naukowców otrzymało prestiżowe granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych w konkursie ERC Starting Grants 2018. Trzech spośród nich to również laureaci konkursów Narodowego Centrum Nauki. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

ERC Starting Grants to program przeznaczony dla młodych naukowców, od 2 do 7 lat po doktoracie.

Jednym z laureatów edycji 2018 jest dr Tomasz Żuradzki z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Zrealizuje projekt, w ramach którego zajmie się bioetyką w kontekście m.in. badań genetycznych i medycyny. Dr Żuradzki jest już trzykrotnym laureatem konkursów NCN:  OPUS 9, SONATA 2 i UWERTURA 1. W ramach ostatniego z nich otrzymał wsparcie w procesie ubiegania się o finansowanie z ERC m.in. poprzez odbycie zagranicznego stażu w zespole realizującym grant tej prestiżowej instytucji.

Dr Magdalena Winiarska z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w ramach ERC Starting Grants 2018  zrealizuje projekt „Poszukiwanie nowatorskich strategii usprawniających immunoterapię nowotworów (STIMUNO)”. Dr Winiarska również ma na swoim koncie już trzy granty z Narodowego Centrum Nauki, dwa w ramach konkursów OPUS (OPUS 4, OPUS 10) oraz jeden w ramach konkursu SONATA BIS 5.

Dr Piotr Achinger z Instytutu Matematycznego (IM) PAN dzięki finansowaniu z ERC poprowadzi zespół, który podejmie temat dotyczący szeroko rozumianej topologii rozmaitości algebraicznych, z widokiem na zastosowania do arytmetyki, fizyki matematycznej i równań różniczkowych. Dr Achinger jest już laureatem konkursu SONATA 13.

Czwartym polskim laureatem konkursu ERC Starting Grants jest dr Michał Nemeth z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który zajmuje się badaniami związanymi z Biblią i historią języka karaimskiego.

Więcej informacji o ERC Starting Grants 2018 oraz lista wszystkich nagrodzonych naukowców: https://erc.europa.eu/news/mini-organs-ultrafast-filming-erc-invests-early-career-researchers


Źródło: http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C30438%2Cczworo-polskich-naukowcow-otrzymalo-prestizowe-granty-erc.html