wt., 09/10/2018 - 15:41

Jeszcze w tym miesiącu sieć CHIST-ERA ogłosi nowy konkurs w obszarze technologii informacyjnych i komunikacyjnych, w ramach którego możliwe będzie składanie wniosków o finansowanie projektów badawczych z następujących tematów:

  • Analog Computing for Artificial Intelligence (ACAI)
  • Smart Distribution of Computing in Dynamic Networks (SDCDN)

Do konkursu będą mogły przystępować konsorcja złożone z przynajmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie (wstępna lista państw znajduje się w załączonym dokumencie). Uczestników będą obowiązywały krajowe wymogi formalne określone przez organizacje finansujące projekty.

Przewidywany termin składania wniosków: 15 stycznia 2019 r. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest w drugiej połowie 2019 roku.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym dokumencie oraz na stronie internetowej programu, gdzie jest dostępne także narzędzie do poszukiwania partnerów, tzw. Partner Search Tool.

Zapowiedź konkursu ma charakter informacyjny. Szczegółowe warunki zostaną określone w treści oficjalnego ogłoszenia o konkursie.

Kontakt:

  • Dr Jakub Gadek, tel. 12 341 9152
  • Marlena Wosiak, tel. 12 341 9093