MINIATURA 2: czwarta lista rankingowa


piątek, 19 października 2018

Kolejnych 113 badaczy zostało laureatami konkursu MINIATURA 2. Naukowcy otrzymają łącznie niemal 3,7 mln zł na realizację działań naukowych takich jak badania wstępne, badania pilotażowe, kwerendy, staże, konsultacje naukowe i wyjazdy konferencyjne.

Finansowanie w grupach nauk:

  • nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce: 45 działań o wartości 926 973 zł
  • nauki ścisłe i techniczne: 29 działania o wartości 912 981 zł
  • nauki o życiu: 39 działania o wartości 1 848 836 zł

Lista rankingowa nr 4