Grudniowe wyniki konkursu MINIATURA 2


środa, 5 grudnia 2018

Do grona laureatów konkursu MINIATURA dołączyło kolejnych 67 naukowców, którzy otrzymają niemal 2,5 miliona złotych na realizację działań naukowych takich jak badania wstępne, badania pilotażowe, kwerendy, staże, konsultacje naukowe i wyjazdy konferencyjne.

Finansowanie w grupach nauk:

  • nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce: 7 działań o wartości 120 435 zł
  • nauki ścisłe i techniczne: 28 działań o wartości 954 763 zł
  • nauki o życiu: 32 działania o wartości 1 410 887 zł

Lista rankingowa nr 6