czw., 13/12/2018 - 15:25

Z radością informujemy, że Zarząd międzynarodowego programu HERA (Humanities in the European Research Area) na kolejną kadencję powierzył dr. hab. Wojciechowi Sowie funkcję Przewodniczącego Rady Naukowej. Do obowiązków przewodniczącego Rady należy m.in. koordynacja działań strategicznych Era-Netu HERA, reprezentowanie stanowiska sieci w kwestiach istotnych dla współczesnej humanistyki oraz prowadzenie dialogu ze środowiskiem naukowym.

HERA to sieć wspierająca badania naukowe w dziedzinie nauk humanistycznych. Konsorcjum realizuje program, którego misją jest inicjowanie współpracy naukowców z różnych europejskich ośrodków badawczych oraz zwrócenie uwagi na społeczne, kulturowe oraz polityczne wyzwania współczesnej Europy. NCN jest członkiem tego konsorcjum od 2011 r.