Kolejni laureaci konkursu MINIATURA 2


piątek, 15 marca 2019

Kolejnych 68 badaczy zostało laureatami konkursu MINIATURA 2. Otrzymają oni łącznie ponad 2,2 mln zł na realizację działań naukowych takich jak badania wstępne, badania pilotażowe, kwerendy, staże, konsultacje naukowe i wyjazdy konferencyjne.

Finansowanie w grupach nauk:

  • nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce: 25 działań o wartości 469 592 zł
  • nauki ścisłe i techniczne: 19 działań o wartości 662 448 zł
  • nauki o życiu: 24 działania o wartości 1 078 439 zł

Lista rankingowa nr 11