Nowy konkurs sieci CHIST-ERA już w grudniu


wtorek, 29 października 2019

W grudniu 2019 r. sieć CHIST-ERA ogłosi nowy konkurs w obszarze technologii informacyjnych i komunikacyjnych, w ramach którego możliwe będzie składanie wniosków o finansowanie projektów badawczych z następujących tematów: Explainable Machine Learning-based Artificial Intelligence (XAI), Novel Computational Approaches for Environmental Sustainability (CES).

Do konkursu będą mogły przystępować konsorcja złożone z przynajmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie (wstępna lista państw znajduje się w załączonym dokumencie). Uczestników będą obowiązywały krajowe wymogi formalne określone przez organizacje finansujące projekty.

Przewidywany termin składania wniosków: 14 lutego 2020 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest w drugiej połowie 2020 roku.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym dokumencie (CHIST-ERA Pre-announcement of Call 2019) oraz na stronie internetowej programu CHIST-ERA, gdzie jest dostępne także narzędzie do poszukiwania partnerów, tzw. Partner Search Tool.

Zapowiedź konkursu ma charakter informacyjny. Szczegółowe warunki zostaną określone w treści oficjalnego ogłoszenia o konkursie.


Kontakt:

  • Dr Anna Wieczorek,  Koordynator Dyscyplin w dziale Nauk Ścisłych i o Życiu, tel. 12 341 9164
  • Alicja Dyląg, Dział Współpracy Międzynarodowej, tel. 12 341 9069