Ogłoszenie konkursu EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research 2020


środa, 8 stycznia 2020

Zapraszamy do składania wniosków w ramach nowego konkursu sieci JPND (EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research) na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące rozwoju technologii obrazowania i stymulacji mózgu w diagnostyce i leczeniu chorób neurodegeneracyjnych. Do konkursu mogą przystąpić konsorcja złożone z przynajmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. Uczestników konkursu obowiązują krajowe wymogi formalne określone przez organizacje finansujące, które uczestniczą w konkursie.

Treść ogłoszenia


Kraje biorące udział w konkursie:

Australia, Austria, Belgia, Czechy, Dania, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Kanada, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Włochy.


Proces wnioskowania o udzielenie finansowania:

Etap pierwszy:

Etap drugi:

  • poziom międzynarodowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi wniosku wspólnego pełnego w języku angielskim, który należy złożyć w elektronicznym systemie składania wniosków sieci JPND.
  • poziom krajowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy wniosku krajowego dotyczącego polskiej części projektu, który należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF. Instrukcja składania wniosków krajowych w systemie OSF/ZSUN jest dostępna tutaj.

Harmonogram konkursu:

  • Termin składania wniosków wspólnych skróconych (tzw. pre-proposals): 3 marca 2020 r.
  • Zaproszenie do składania wniosków wspólnych pełnych (tzw. full proposals): maj 2020 r.
  • Termin składania wniosków wspólnych pełnych (tzw. full proposals): 30 czerwca 2020 r.
  • Termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN/OSF: 7 lipca 2020 r.
  • Wyniki konkursu: grudzień 2020 r.

W konkursie JPND Call 2020 można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Całkowita wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 500 tys. EUR.

Kurs EUR, po jakim należy wyliczyć budżet polskiej części projektu we wniosku wspólnym: 1 EUR = 4,2916 PLN.