Trzy zespoły badawcze z Polski wśród laureatów konkursu sieci Solar-Driven Chemistry


czwartek, 16 stycznia 2020

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że trzy zespoły badawcze z Polski znalazły się wśród laureatów konkursu organizowanego przez sieć Solar-Driven Chemistry. Tematyka konkursu skupiała się wokół zagadnień związanych z transformacją małych cząstek (np. wody, dwutlenku węgla, azotu) w bardziej skomplikowane układy pod wpływem światła słonecznego. W konkursie złożonych zostało 47 wniosków badawczych. Finansowanie w wysokości 4,6 mln euro otrzymało 6 projektów.

Zwycięskie projekty, które realizowane będą z udziałem zespołów naukowych z Polski:

  1. Procesy wywoływane światłem słonecznym dla fotochemicznej konwersji metanu. Kierownik polskiego zespołu: dr hab. Dorota Anna Rutkowska-Żbik, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk. Projekt realizowany będzie z udziałem partnerów z Finlandii i Francji.
  2. Fotoprodukcja wodoru w układzie dwufazowym z odtwarzaniem donora elektronów. Kierownik polskiego zespołu: prof. dr hab. Marcin Wojciech Opałło (koordynator całego projektu międzynarodowego), Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk. Projekt realizowany będzie z udziałem partnerów z Finlandii i Szwajcarii.
  3. Inżynieria granic międzyfazowych materiałów półprzewodników dla wysoko selektywnych transformacji chemicznych indukowanych światłem. Kierownik polskiego zespołu: prof. dr hab. Wojciech Macyk, Uniwersytet Jagielloński. Projekt realizowany będzie z udziałem partnerów z Finlandii i Niemiec.

Wszystkim nagrodzonym zespołom serdecznie gratulujemy.