pon., 18/01/2021 - 11:02

Opublikowaliśmy dziś trzecią listę rankingową w ramach Naboru wniosków o finansowanie Komponentów badawczych w projektach, które uzyskały finansowanie w programie NAWA „Polskie Powroty 2020”. Tym razem do finansowania został skierowany jeden wniosek, który uzyskał pozytywną ocenę formalną.

Zobacz listę rankingową

Program „Polskie Powroty 2020” został ogłoszony przez NAWA w dniu 7 stycznia 2020 r. Daje on polskim naukowcom, którzy pracuję za granicą, możliwość powrotu do kraju i prowadzenia badań w polskich jednostkach naukowych. W ramach wniosków badacze mogli zaplanować Komponent badawczy obejmujący badania podstawowe, który jest finansowany przez NCN. 

Zespół oceniający NAWA wyłonił w konkursie siedem projektów zawierających Komponent badawczy. Przed rozpoczęciem realizacji projektów naukowcy, którzy zaplanowali w ramach swoich projektów Komponent badawczy, są zobligowani do złożenia wniosków o finansowanie tych badań w ramach Naboru NCN. Wnioski podlegają w Centrum wyłącznie ocenie formalnej. Jest ona przeprowadzana w sposób ciągły, aż do momentu złożenia do NCN ostatniego z wniosków zwierających Komponent badawczy, który uzyskał finansowanie w programie „Polskie Powroty 2020”. 

Lista nr 3 Komponentów badawczych finansowanych przez NCN w projektach, które uzyskały finansowanie w programie NAWA „Polskie Powroty 2020”