Udział prof. Teresy Zielińskiej w posiedzeniu komitetu sterującego i rady naukowej CHIST-ERA


wtorek, 28 stycznia 2020

W dniach 27-28 stycznia prof. Teresa Zielińska, członkini Rady NCN, wzięła udział w posiedzeniu komitetu sterującego i rady naukowej sieci CHIST-ERA (CHIST-ERA Steering Committee & Scientific Advisory Board Meeting), które odbyło się w Pradze (Czechy).