wt., 04/02/2020 - 00:00

Czwartego lutego 2020 r. prof. Małgorzata Kossowska, przewodnicząća Rady NCN, wzięła udział w sympozjum pt. „Scientific advice for evidence-informed policy-making”, które odbyło się w Warszawie.