Udział przewodniczącej Rady NCN w sympozjum pt. „Scientific advice for evidence-informed policy-making”


wtorek, 4 lutego 2020

Czwartego lutego 2020 r. prof. Małgorzata Kossowska, przewodnicząća Rady NCN, wzięła udział w sympozjum pt. „Scientific advice for evidence-informed policy-making”, które odbyło się w Warszawie.