czw., 27/08/2020 - 12:13

Już w październiku 2020 r. sieć BiodivERsA wspólnie z siecią Water JPI ogłosi nowy konkurs BiodivRestore pt. Conservation and restoration of degraded ecosystems and their biodiversity, including a focus on aquatic systems, w którym możliwe będzie składanie wniosków o finansowanie projektów badawczych z następujących tematów:

  • Studying the biological and biophysical processes at stake for conservation/restoration, and their interactions,
  • Assessing trade-offs and synergies between targets, benefits and policies for conservation and restoration,
  • Knowledge for improving the effectiveness and upscaling of conservation and restoration actions.

Do konkursu będą mogły przystępować konsorcja złożone z przynajmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie. Uczestników będą obowiązywały krajowe wymogi formalne określone przez organizacje finansujące projekty.

Przewidywany termin składania wniosków wstępnych (pre-proposals) to 7 grudnia 2020 r. Szczegółowe informacje oraz lista krajów biorących udział w konkursie znajdują się na stronie internetowej programu, gdzie jest dostępne także narzędzie do poszukiwania partnerów, tzw. Partner Search Tool.

Zapowiedź konkursu ma charakter informacyjny. Szczegółowe warunki zostaną określone w treści oficjalnego ogłoszenia o konkursie.


Kontakt: