śr., 16/09/2020 - 10:28

Ogłaszamy pierwsze wyniki czwartej edycji konkursu MINIATURA. Do finansowania zakwalifikowaliśmy wnioski 52 naukowców, którzy otrzymają ponad 1,9 mln złotych na realizację pojedynczych działań naukowych takich jak badania wstępne, badania pilotażowe, kwerendy, staże, konsultacje naukowe i wyjazdy konsultacyjne.

Finansowanie w grupach nauk:

  • nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce: 17 działań o wartości 361 282 zł
  • nauki ścisłe i techniczne: 14 działań o wartości 570 460 zł
  • nauki o życiu: 21 działań o wartości 969 477 zł

Lista rankingowa

MINIATURA 4 jest konkursem skierowanym do osób posiadających stopień naukowy doktora, planujących ubiegać się o finansowanie przyszłych projektów badawczych w konkursach Narodowego Centrum Nauki. W konkursie mogą wziąć udział osoby, które uzyskały stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem i są zatrudnione przez jednostkę naukową występującą jako wnioskodawca na podstawie umowy o pracę. Ponadto osoba składająca wniosek nie może być wnioskodawcą, kierownikiem projektu ani kandydatem na staż we wniosku złożonym lub zakwalifikowanym do finansowania w innym konkursie NCN. W konkursie MINIATURA czas realizacji działań naukowych nie może przekroczyć 12 miesięcy, a wysokość budżetu może wynieść od 5 do 50 tys. zł.

Czwarta edycja konkursu MINIATURA jest realizowana w trybie ciągłym od 1 czerwca do 30 września br. Proces oceny jest uproszczony i skrócony do czterech miesięcy. Budżet konkursu wynosi 15 mln zł.

Informujemy, że dziś zostaną wysłane decyzje dla wniosków zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do finansowania  złożonych w konkursie MINIATURA 4 w czerwcu oraz decyzje dotyczące wniosków złożonych w konkursie MINIATURA 4 w miesiącu sierpniu, które nie zostały zakwalifikowane do finansowania z powodu niespełnienia wymogów formalnych.

Przypominamy, że decyzje wysyłane są w formie elektronicznej na wskazany we wniosku adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP ePUAP) wnioskodawcy. W przypadku braku decyzji należy sprawdzić poprawność adresu ESP podanego we wniosku. W przypadku podania błędnego adresu należy skontaktować się z opiekunem wniosku podanym w systemie ZSUN/OSF.