pt., 18/09/2020 - 11:14

Uprzejmie informujemy, że w związku z przypadającą na grudzień 2020 r. wymianą połowy składu Rady Narodowego Centrum Nauki, minister Wojciech Murdzek powołał dwunastu nowych członków Rady NCN, którzy rozpoczną swoją kadencję 15 grudnia 2020 r. Potrwa ona cztery lata –  do 14 grudnia 2024 r.

Powołania otrzymali:

 1. prof. dr hab. Krystyna Bartol (druga kadencja),
 2. prof. dr hab. Wojciech Dajczak,
 3. prof. dr hab. Stefan Dziembowski,
 4. dr hab. inż. Krzysztof Fic,
 5. dr hab. Joanna Golińska-Pilarek (druga kadencja),
 6. prof. dr hab. Robert Hasterok,
 7. prof. dr hab. Monika Kaczmarek,
 8. prof. dr hab. Grzegorz Karch (druga kadencja),
 9. prof. dr hab. Barbara Klajnert-Maculewicz,
 10. prof. dr hab. Bronisław Rudak,
 11. prof. dr hab. n. med. Anetta Undas (druga kadencja),
 12. prof. dr hab. Tomasz Zaleśkiewicz.

 

W składzie Rady NCN pozostają członkowie powołani 15 grudnia 2018 r., których kadencja kończy się 14 grudnia 2022 r.:

 1. prof. dr hab. Jakub Fichna,
 2. prof. dr hab. Jacek Kuźnicki,
 3. prof. dr hab. Jerzy Łuczka,
 4. prof. dr hab. Dariusz Markowski,
 5. prof. dr hab. Piotr Migoń,
 6. dr hab. Justyna Olko,
 7. prof. dr hab. inż. Marek Samoć,
 8. prof. dr hab. Andrzej Sobczak,
 9. prof. dr hab. Tomasz Szapiro,
 10. prof. dr hab. inż. Aneta Wojdyło,
 11. dr hab. Joanna Wolszczak-Derlacz,
 12. prof. dr hab. inż. Teresa Zielińska.

Przypominamy, że Rada NCN składa się z dwudziestu czterech wybitnych naukowców reprezentujących różne dyscypliny nauki. Do ich obowiązków należy m.in. określanie priorytetowych obszarów badań podstawowych oraz warunków przeprowadzania konkursów na projekty badawcze, ustalanie wysokości środków na nie przeznaczonych, a także wybór ekspertów dokonujących oceny wniosków składanych w konkursach NCN.