Aktualności


Kolejny sukces polskich badaczy w konkursie sieci M-ERA.NET2

Monday, 1 March 2021

Z radością informujemy, że aż pięć zespołów badawczych z Polski znalazło się wśród laureatów konkursu organizowanego przez sieć M-ERA.NET 2 finansującą badania z obszaru nauk o materiałach oraz inżynierii materiałowej. W konkursie M-ERA.NET 2 Call 2020 złożonych zostało 236 wniosków badawczych. Finansowanie w wysokości 32,3 mln euro  otrzymały 42 projekty. »


Przedsmak programu POLONEZ BIS

Monday, 1 March 2021

Nowa strona internetowa, newsletter, a także publikacja podsumowująca wcześniejsze edycje konkursu. Zbliża się program POLONEZ BIS, który oprócz atrakcyjnego wynagrodzenia da przyjeżdzającym do Polski naukowcom szansę na realizację własnych projektów badawczych i rozwój karier. »


Przypomnienie o zwrocie odsetek bankowych uzyskanych od środków przekazanych przez NCN

Monday, 1 March 2021

Przypominamy, że do końca pierwszego kwartału należy dokonać zwrotu odsetek bankowych narosłych od środków przekazanych przez Centrum. W przypadku projektów, których realizacja zakończyła się po dniu 31 grudnia 2015 r. lub które nadal są w trakcie realizacji, odsetki bankowe można zwracać do Centrum zbiorczo jednym przelewem, bez konieczności zwracania odsetek bankowych z każdego projektu z osobna. »


Lista członków Zespołów Ekspertów oceniających wnioski w konkursach NCN w 2020 r.

Friday, 26 February 2021

Narodowe Centrum Nauki przedstawia listę ekspertów biorących udział w pracach Zespołów Ekspertów w 2020 r. oceniających wnioski złożone w następujących konkursach NCN: »


Komponent badawczy finansowany przez NCN w ramach programu NAWA „Polskie Powroty 2020 – edycja COVID-19”

Wednesday, 24 February 2021

Przedstawiamy listę rankingową w ramach naboru wniosków na finansowanie komponentów badawczych w projektach, które uzyskały finansowanie w programie NAWA „Polskie Powroty 2020 – edycja COVID-19”. W tej edycji konkursu Zespół oceniający NAWA wyłonił tylko jeden projekt zawierający komponent badawczy. Złożony do NCN wniosek  podlegał w Centrum wyłącznie ocenie formalnej. »


Czwarty konkurs na Centra Doskonałości Naukowej Dioscuri otwarty

Tuesday, 23 February 2021

Narodowe Centrum Nauki wraz z Towarzystwem Maxa Plancka zaprasza wybitnych naukowców do udziału w czwartym konkursie Dioscuri. Planuje się utworzenie do trzech Centrów Dioscuri. »


Konkurs na stanowisko Koordynatora Dyscyplin HS

Tuesday, 23 February 2021

Rada Narodowego Centrum Nauki ogłasza konkurs na stanowisko Koordynatora Dyscyplin w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. Zgłoszenia są przyjmowane do 22 marca 2021 r. »


Pages