Prof. Kuźnicki o regulacjach w zatrudnianiu osób na stanowisku postdok


piątek, 2 października 2020

To, że doktorant pozostaje latami w tym samym zespole pod dalszą opieką swego promotora, ma negatywny wpływ na jakość nauki w Polsce. Niekorzystne jest nawet to, że po doktoracie pozostaje on w tej samej placówce – pisze prof. Jacek Kuźnicki, radny NCN, w artykule, który ukazał się na łamach „Forum Akademickiego”.

Prof. Kuźnicki objaśnia stanowisko Centrum dotyczące mobilności młodych naukowców, a jego głos wpisuje się w dyskusję na temat wprowadzonych przez Centrum regulacji ograniczających możliwość zatrudniania na stanowisku typu postdok osób, które uzyskały stopień doktora w tej samej jednostce. Zapraszamy do lektury całego artykułu