Ogłoszenie konkursu BiodivRestore na międzynarodowe projekty badawcze


wtorek, 6 października 2020

Zapraszamy do składania wniosków w konkursie BiodivRestore ogłoszonym przez NCN we współpracy z sieciami BiodivERsA i Water JPI. BiodivRestore to konkurs na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące bioróżnorodności oraz ochrony i odbudowy zdegradowanych ekosystemów, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk wodnych. 

O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe, złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie.

Zobacz treść ogłoszenia