Wspólna publikacja laureatów konkursów NCN w czasopiśmie „Nature”


piątek, 16 października 2020

Naukowcy z Instytutu Chemii Organicznej PAN: prof. Bartosz Grzybowski – laureat konkursów MAESTRO 10 i SYMFONIA 2 – oraz prof. Jacek Młynarski – czterokrotny laureat konkursu OPUS, a także kierownik projektu w MAESTRO 5 – we współpracy z zespołem prof. Milana Mrksicha z Northwestern opisali rozwiązanie jednego z najstarszych problemów chemii, jakim było nauczenie komputera planowania wielokrokowych syntez skomplikowanych związków naturalnych. Wyniki ich badań zostały właśnie opublikowane w czasopiśmie „Nature”.

Rozwiązaniem problemu planowania wielokrotnych syntez zajmowali się bez powodzenia najwięksi chemicy XX wieku (Corey, Ugi, Djerassi) już od lat 60-tych. Grupie Prof. Grzybowskiego stworzenie planującego syntezy programu Chematica zajęło ok. 20 lat. Grzybowski i Młynarski opisali w artykule nie tylko rozwiązania algorytmiczne, które umożliwiły w końcu przełom, ale i eksperymentalną walidację zaprojektowanych przez maszynę ścieżek syntetycznych prowadzących do Daurycyny, Takamonidyny oraz niedawno wyizolowanej Lammelodysydyny A. Dodatkowo, omówione zostały również wyniki uzyskane przez platformę Chematica w teście Turinga sprawdzającym umiejętność maszyny do myślenia w sposób zbliżony do ludzkiego. Światowej klasy eksperci w dziedzinie syntezy totalnej nie byli w stanie odróżnić ścieżek zaprojektowanych przez maszynę od planów syntetycznych opracowanych przez doświadczonych chemików. Praca ta jest rewolucjonizującym chemię przykładem zastosowania komputera do twórczego planowania syntezy chemicznej. 

To już trzecia publikacja w prestiżowym czasopiśmie z Instytutu Chemii Organicznej PAN w ciągu ostatnich tygodni. Serdecznie gratulujemy i czekamy na kolejne odkrycia!