CEUS-UNISONO: znamy daty naboru wniosków w agencji ARRS jako agencji wiodącej


czwartek, 22 października 2020

Przypominamy, że na podstawie Uchwały Rady NCN nr 104/2020 z dnia 30 września br., nabór wniosków krajowych w konkursie CEUS-UNISONO zostanie zamknięty w dniu 31 grudnia 2020 r. o godz. 16:00.

UWAGA: Nabór wniosków w agencji ARRS jako agencji wiodącej prowadzony będzie od 11 grudnia 2020 r. do 12 lutego 2021 r., jednakże w NCN w przypadku wniosków wspólnych składanych w agencji słoweńskiej ARRS jako agencji wiodącej, wnioski krajowe w systemie ZSUN/OSF muszą zostać złożone nie później niż do 31 grudnia 2020 r. do godz. 16:00. Po tym terminie wnioski krajowe w konkursie CEUS-UNISONO nie będą przyjmowane w NCN.

Współpraca NCN z agencjami FWF, GAČR i ARRS w zakresie finansowania dwu- i trójstronnych projektów badawczych we wszystkich dyscyplinach nauki, planowanych do realizacji we współpracy zespołów z Polski, Austrii, Czech i Słowenii będzie kontynuowana w oparciu o procedurę agencji wiodącej począwszy od 2021 r. Więcej informacji zostanie opublikowanych na stronie NCN w grudniu 2020 r.