Zapowiedź konkursu sieci JPI Urban Europe pn. „Urban Transformation Capacities” (ENUTC)


czwartek, 12 listopada 2020

Sieć JPI Urban Europe ogłosiła przygotowania do nowego konkursu na międzynarodowe, interdyscyplinarne projekty badawcze odpowiadające na wyzwania współczesnych miast i obszarów zurbanizowanych. Konkurs ENUTC Call 2021 zostanie ogłoszony w styczniu 2021 r. Przewidywany termin składania wniosków wstępnych (tzw. pre-proposals) to kwiecień 2021 r.

Jednocześnie sieć JPI Urban Europe zaprasza naukowców i innych interesariuszy do udziału w konsultacjach społecznych w zakresie uszczegółowienia planowanych tematów konkursu, tj:

  • Urban circular economies;
  • Community-based developments and urban innovation ecosystems;
  • Robust and resilient urban infrastructure and built environment.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej sieci JPI Urban Europe.

Zapowiedź konkursu ma charakter informacyjny. Szczegółowe warunki zostaną określone w treści oficjalnego ogłoszenia o konkursie.


Kontakt:

Dr Katarzyna Jarecka - Stępień, katarzyna.jarecka-stepien@ncn.gov.pl

Alicja Dyląg, alicja.dylag@ncn.gov.pl, tel. +48 532 086 494