czw., 19/11/2020 - 12:00

Z przyjemnością informujemy, że sieć JPIAMR (Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance) zapowiedziała otwarcie kolejnego międzynarodowego konkursu na projekty badawcze poświęcone antybiotykooporności pn. One Health interventions to prevent or reduce the development and transmission of AMR.

Zaproszenie do udziału w konkursie skierowane jest w szczególności do zespołów badawczych, które wykorzystają podejście One Health, aby:

  • zrozumieć wpływ interwencji na rozwój i transmisję oporności na antybiotyki lub
  • opracować, wdrożyć, ocenić i porównać interwencje, które będą miały istotny wpływ na zapobieganie lub ograniczanie rozwoju i transmisji antybiotykooporności w obrębie i pomiędzy różnymi obszarami One Health (ludzie, zwierzęta, środowisko).

W konkursie weźmie udział21 krajów członkowskich sieci JPIAMR oraz Międzynarodowe Centrum ds. Badań nad Antybiotykoopornością ICARS z Danii, Międzynarodowe Centrum Badań Rozwoju IDRC z Kanady, a także Szwedzka Agencja ds. Rozwoju Współpracy Międzynarodowej SIDA.

Szanse na finansowanie będą miały projekty, które mogą wywrzeć istotny wpływ w obszarach geograficznych, w których ryzyko i obciążenia związane z opornością na antybiotyki są największe, np. w krajach o niskim i średnim dochodzie (LMIC) w Azji i Afryce.

Szacowany budżet konkursu to 24,9 mln euro. Udział polskich badaczy w konkursie będzie finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Rada NCN przeznaczyła na ten cel kwotę 500 000 euro.

Nabór wniosków wstępnych (pre-proposals) rozpocznie się na początku 2021 r.

Dodatkowe informacje na temat konkursu można znaleźć na stronie: www.jpiamr.eu/interventions-and-transmission-call-2021.


Kontakt: