Planowany harmonogram konkursów w 2021 r.


czwartek, 10 grudnia 2020

Prezentujemy planowany harmonogram przeprowadzania przez Narodowe Centrum Nauki konkursów w 2021 r. Szczegółowe informacje na temat warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia poszczególnych konkursów zostaną umieszczone na stronie NCN po zatwierdzeniu odpowiednimi uchwałami Rady Narodowego Centrum Nauki.

Rodzaj konkursu2021
Rozpoczęcie naboru wnioskówZakończenie naboru wnioskówRozstrzygnięcie konkursu (najpóźniej)
WEAVE-UNISONOnabór ciągły od stycznia 2021 r., zgodnie z wymogami agencji wiodącejpierwsze wyniki: druga połowa 2021 r.
DIOSCURI 423 lutego15 czerwcaluty 2022 r.

OPUS 21

PRELUDIUM 20

15 marca15 czerwcagrudzień 2021 r.

MINIATURA 5*

nabór ciągły od 4 maja do 30 września 2021 r.

SONATA BIS 11

MAESTRO 13

15 czerwca15 września

marzec 2022 r.

OPUS 22 + WEAVE

PRELUDIUM BIS 3

SONATA 17

POLONEZ BIS 1

15 września15 grudnia

czerwiec 2022 r. 

WEAVE – w zależności od terminu zatwierdzenia oceny przez agencje partnerskie z innych krajów

SONATINA 6

15 grudnia15 marca 2022 r.

wrzesień 2022 r.

* termin ogłoszenia naboru może ulec zmianie.