Polski zespół badawczy wśród laureatów konkursu Urban Accessibility and Connectivity


wtorek, 29 grudnia 2020

Z przyjemnością informujemy, że zespół badawczy z Polski znalazł się wśród laureatów konkursu pn. Urban Accessibility and Connectivity (ERA-NET UAC), organizowanego przez sieć JPI Urban Europe.

Konkurs ERA-NET UAC (Call 2019) został ogłoszony w grudniu 2019 r. i obejmował następujące tematy:

  • Evolving solutions for an integrated approach on sustainable urban physical mobility and transport, land use and digital connectivity;
  • Develop and support the implementation of innovative mobility systems and services with a potential to contribute to sustainable urban mobility;
  • Transform and re-organise urban spaces to pave the ground for sustainable urban mobility and accessibility at local level, from the street scale to the district;
  • Develop effective policy options for achieving a shift towards sustainable urban accessibility and connectivity;
  • Change behaviours and perspectives towards sustainable urban accessibility and connectivity.

W konkursie złożono 86 międzynarodowych wniosków na realizację projektów badawczych, z których finansowanie w wysokości niemal 19,5 mln euro, otrzymało 15 projektów.

Zwycięski projekt, który będzie realizowany z udziałem zespołu naukowego z Polski:

ITEM: Inkluzywne przejście na mobilność elektryczną (Inclusive Transition towards Electric Mobility). Wnioskodawca: Grupa podmiotów - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (lider grupy podmiotów) we współpracy z HEKSAGON Research Sp. z o.o. (członek grupy podmiotów). Kierownik polskiego zespołu: dr hab. Aleksandra Lis (UAM w Poznaniu). Projekt będzie realizowany z udziałem partnerów z Holandii, Norwegii i Wielkiej Brytanii.

Realizacja międzynarodowych projektów badawczych finansowanych w konkursie rozpocznie się w I kwartale 2021 r.

Więcej informacji oraz pełna lista projektów finansowanych w konkursie Urban Accessibility and Connectivity dostępne są na stronie sieci JPI Urban Europe.

Serdecznie gratulujemy laureatom!